Skogskapellet. Foto: Susanne Hallmann

Begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor. De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen.

Utgå fån den avlidnes önskan

Det är viktigt att utgå från den avlidnes önskan när du planerar begravning. Det kan vara uttalade eller förmodade önskemål som gäller begravningsceremoni, gravskick, var gravsättning ska ske med mera. Finns det ingen uttalad önskan är det de närmast anhöriga eller närstående som bestämmer.

Viktiga val vid planering av begravning

Det val som påverkar planeringen av en begravning mest är om det ska vara en kistbegravning eller kremering. 

Kremering och gravsättning i kista ska enligt begravningslagen ske inom en månad från dödsfallet. Kan den inte ske inom en månad ska du söka anstånd (uppskov) hos Skatteverket, för att få mer tid. Du kan bara få anstånd om det finns särskilda skäl.

Du som anordnar begravningen bör omgående, efter dödsfallet, kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyrån kan hjälpa till med den fortsatta planeringen.

Nästa val är om du vill ha en begravningsceremoni. Den kan hållas enligt Svenska kyrkans ordning, enligt någon annan religions ordning. Det kan också vara en borgerlig ceremoni, som är helt eller delvis utan religiösa inslag.

Därefter ska du bestämma var ceremonin ska hållas. Har den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan kan du välja någon av kyrkans lokaler. Andra trossamfund har också lokaler för begravningsceremonier.

På stadens begravningsplatser finns tretton kapell. De är tillgängliga för alla, oberoende av religion eller tradition.

Begravning på annan ort

Du kan välja att gravsätta anhöriga på valfri plats i hela landet. Kontakta församlingen som ansvarar för den begravningsplats du valt för att försäkra dig om att det inte finns särskilda begränsningar.

Du kan välja att ha begravningsceremonin på annan plats än Stockholm. Dödsboet bekostar då transporten av kistan till den ort där ceremonin ska vara.

Begravningsavgiften och dödsboet betalar för begravningen

Begravningsavgiften bekostar begravningsverksamheten för alla som är folkbokförda i Sverige. Begravningsavgiften täcker bland annat kostnader för gravplats i 25 år, kremation, ceremonilokal och gravsättning.  

Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, betalar begravningsavgift. Stockholm har för närvarande en begravningsavgift på 6,5 öre per skattekrona (2019).

I begravningsavgiften ingår

 • förvaring av den avlidne i kista hos kyrkogårdsförvaltningen fram till begravningen
 • möjlighet att använda kyrkogårdsförvaltningens kapell
 • kist- eller urngravplats, alternativt en plats i minneslund
 • kremering
 • gravöppning för gravsättning
 • gravsättning av kista, urna eller gravsättning i minneslund
 • återfyllning av grav samt iordningställande av gravplatsen
 • transporter inom kyrkogårdsförvaltningens förvaltningsområde (Stockholms stad)
 • förvaring av urna fram till gravsättning.

Dödsboet betalar för

 • kista och eventuell urna
 • svepningsarbete
 • transport av den avlidna till ceremoni
 • musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • mat och dryck vid minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckningskostnader
 • begravningsbyråns arbetskostnader
 • bärare
 • skötsel av enskild gravplats.

Saknas det tillgångar i dödsboet betalar socialtjänsten i kommunen.

Hjälp och stöd

Begravningsbyråer, kyrkogårdsförvaltningen, Svenska kyrkan och andra trossamfund kan ge hjälp och stöd när det gäller val av gravskick och val av gravplats.

Ta hjälp av en begravningsbyrå

Vi tror att du kan behöva hjälp med följande av en begravningsbyrå:

 • köpa kista eller urna
 • beställa tid för gravsättning eller kremering
 • skicka in kremerings- och gravsättningsintyg från Skatteverket till kyrkogårdsförvaltningen
 • skicka in medgivande eller försäkran för gravsättning till kyrkogårdsförvaltningen
 • boka kapell samt officiant eller präst för begravningsceremonin
 • svepning och kistläggning (att klä den avlidne och lägga henne eller honom i kistan)
 • transportera kistan eller urnan till begravningsceremonin
 • kistbärare för begravningsceremonin och kistsänkning.

Medling om ni inte kommer överens

Det är viktigt att alla efterlevande är överens om hur begravningen ska genomföras. Begravningsbyrån, ditt eventuella trossamfund och kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa dig med råd och information.

Kan ni inte komma överens om det ska vara en kremering eller kistgravsättning kan ni begära medling av kyrkogårdsförvaltningen. Samma sak gäller om ni inte kan komma överens om var gravsättning ska ske.

Läs även

Uppdaterad