Skogskapellet. Fotograf: Linda Bengtson.

Ordna begravning

När du mister någon i din närhet behöver du hantera flera praktiska saker. De flesta anlitar en begravningsbyrå för att köpa en kista, transportera kistan och ordna en begravning.

Den avlidne ska kistbegravas eller kremeras inom 30 dagar. Om du anlitar en begravningsbyrå kan du bestämma hur mycket de gör och vad du vill göra själv.

Du eller begravningsbyrån behöver

 • köpa kista
 • se till att den avlidne läggs i kistan
 • transportera kistan till bisättningslokal, ceremonilokal eller direkt till gravplats.

När du planerar en begravning ska du utgå från hur den avlidne ville ha det. Begravningsbyråer kan ha information om vad den avlidne önskade. Om det inte finns någon uttalad önskan är det de närmast anhöriga eller närstående som bestämmer.

Om det inte finns uttalade önskemål behöver du ta ställning till

 • kistbegravning eller kremering
 • ceremoni
 • var och hur den avlidne ska begravas.

Enligt lag ska den som avlidit begravas i kista eller kremeras inom 30 dagar efter dödsfallet. Annars måste du ansöka om anstånd från Skatteverket som kan bevilja längre tid om det finns särskilda skäl för det.

Om ni inte kommer överens om hur begravningen ska vara kan ni ta hjälp av begravningsbyrån, trossamfund eller kyrkogårdsförvaltningen.

Kistbegravning eller kremation

Du behöver ta ställning till om den avlidne ska begravas i kista eller kremeras. Om den avlidne ska kremeras kan det behövas en urna.

Ceremoni

En begravningsceremoni kan ske med kista eller med urna. Stockholms stad har tretton kapell för ceremonier. Kapellen är religiöst obundna och öppna för alla.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan eller i annat trossamfund finns möjlighet att använda deras lokaler och tjänster. Kontakta respektive trossamfund.

Du eller begravningsbyrån kan utifrån önskemål behöva ordna

 • någon som håller ceremonin (borgerlig officiant eller företrädare för trossamfund)
 • musik och sång
 • blommor.

Var och hur den avlidne ska begravas

Stockholms stad har elva begravningsplatser och kyrkogårdar. Här finns olika typer av gravsättning:

 • kistgrav
 • urngrav
 • askgravplats
 • askgravlund
 • minneslund.

Den avlidne kan gravsättas på en begravningsplats eller kyrkogård i en annan del av landet. Kontakta den församling som ansvarar för begravningsplatsen.

Gravsättning kan också ske i naturen eller till havs. Då behöver du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen i det län där gravsättning ska ske.

Gravsättning utomlands

Olika länder har olika regler för gravsättning. Kontakta respektive lands ambassad eller konsulat och Skatteverket för mer information.

Begravningsavgiften i Stockholm

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betalar begravningsavgift. I Stockholms stad är begravningsavgiften 6,5 öre per intjänad hundralapp. Begravningsavgiften täcker kostnader för bland annat gravplats.

Betalas via begravningsavgiften

 • Bisättning vilket betyder förvaring av den avlidne fram till begravning
 • Kapell för ceremoni
 • Transporter från bisättningslokal till kapell och begravningsplatser inom Stockholms stad
 • Kremering
 • Förvaring av urna fram till gravsättning
 • Öppning av grav, gravsättning, återfyllnad av grav och iordningställande av gravplats
 • Gravplats i 25 år eller plats i minneslund

Betalas och hanteras av dödsboet

 • Köp av kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete (att klä den avlidne)
 • Transport från bårhus till bisättningslokal
 • Transporter utanför Stockholms stad, exempelvis till kranskommuner som Täby eller Botkyrka
 • Dödsannons
 • Person som håller i ceremonin och/eller gravsättning
 • Arrangemang vid ceremoni, som musik och blommor
 • Bärare vid procession till grav (ingår i begravningar i Svenska kyrkans ordning)
 • Minnesstund med mat och dryck
 • Gravsten eller plakett
 • Skötsel av grav
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyråns kostnader

Saknas det tillgångar i dödsboet kan socialförvaltningen betala vissa kostnader för att den avlidne ska få en enkel och värdig begravning. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där den avlidne var folkbokförd i. I Stockholm hanteras förfrågningar om ekonomiskt bistånd av dödsbosektionen.

Läs även

Uppdaterad