Foto: Fabio Galli

Världsarvet Skogskyrkogården

Världsarvet Skogskyrkogården är sedan 1994 med på Unescos världsarvslista. Listan består av kultur- och naturminnen så värdefulla att de är en angelägenhet för hela mänskligheten.

Skogskyrkogården skapades av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Kyrkogården och det första kapellet, Skogskapellet, invigdes 1920. Skogskapellet är ritat av Gunnar Asplund. Uppståndelsekapellet, ritat av Sigurd Lewerentz, stod färdigt 1925. Skogskrematoriet med de tre kapellen Trons kapell, Hoppets kapell och Heliga korsets kapell stod färdigt 1940. Det är ritat av Gunnar Asplund.

Skogskyrkogården är ett av 15 världsarv i Sverige.

Skogskyrkogården 100 år

Skogskyrkogårdens betydelse för stockholmarna kan inte underskattas. I 100 år har platsen varit en viktig angelägenhet i människors möten med de svåraste stunderna i livet. I mötet med en kär anhörig eller väns bortgång, i återkommande besök till gravar och minneslund för att minnas nära och kära, men också som en plats att besöka för en stunds eftertanke, rofylldhet eller skönhetsupplevelse.

Det är en plats som rymmer många känslor och som med sin omsorg i landskapets former och byggnadernas gestaltning ska fungera som tröst och påminnelse om livets fortgång och kretslopp. Se filmen om Skogskyrkogårdens historia.

 

Över 90 000 gravplatser

Skogskyrkogården är 100 hektar stor och där finns över 90 000 gravplatser. I de fem kapellen genomförs årligen fler än 2 000 begravningsceremonier.

Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm ansvarar för att sköta och förvalta världsarvet Skogskyrkogården. Vi ber besökarna att visa stor respekt för platsen, den pågående begravningsverksamheten och sörjande.

Uppdaterad