Gravskötsel

Stadens begravningsplatser är värdiga vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande, en vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tid till eftertanke.

En gravrättsinnehavare är den person som har ansvar för skötseln av graven. Det är ofta en anhörig till den avlidne. Kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna har delat ansvar för att sköta om begravningsplatsen.

Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts och hålls i ett ordnat och värdigt skick. Har du inte möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen.

Sköt om graven på egen hand

Väljer du att själv sköta om graven ska du klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Vi sätter en vit prick på skylten vid graven, om du sköter graven själv.

Förutsättningarna är olika på varje kyrkogård och beror bland annat på vädret. Vattnet ska i princip alltid vara påsläppt senast från och med sista söndagen i maj. Innan dess är det i regel vatten i karen och vid brandposterna. Vattnet är på till den 30 september.

Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna under tiden mellan den 1 oktober och den 31 mars. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel.

Det är, av arbetsmiljöskäl, inte är tillåtet att använda föremål av glas och lösa stenar som dekoration på planteringsytan.

Behöver du hjälp med gravstenen, om den lutar eller att texten behöver fyllas i, kontakta en gravvårdsfirma eller stenfirma. 

Få hjälp med att sköta om graven

För att underlätta skötseln av graven kan du teckna ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen. Med dessa avtal blir graven väl omskött, efter miljövänliga riktlinjer.

Gravskötsel 2022 (pdf, 8,7 MB, nytt fönster)

Ett gravskötselavtal innebär att kyrkogårdsförvaltningen garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick efter miljövänliga riktlinjer.

Förvaltningen

  • vårstädar under april månad, tar bort vinterdekorationer och putsar perenna växter
  • klipper gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka
  • kantskär planteringsytan samt fyller på ny jord under maj månad
  • rensar planteringsytan från ogräs 3–5 gånger under juni–september
  • höststädar under oktober månad och tar bort sommarväxter.
Gravskötselavtal
1 säsong 5 säsonger
550 kr 2 475 kr

 

Komplettera ditt gravskötselavtal med växter från vårt sortiment. Välj ett färdigt paket eller kombinera fritt från vårt utbud av ettåriga och fleråriga växter (perenner). De fleråriga växterna är ett miljövänligare alternativ.

För att du lättare ska kunna välja dina favoriter har vi angett blomningstid och höjder.

Planteringsavtal kan endast beställas som komplement till gravskötselavtal.

Planteringspaket (vår, sommar och höst)
Paket Plantor 1 säsong 5 säsonger
A 4 pensé, 4 isbegonia, 4 strandkrassing, 1 vinterdekoration 280 kr 1 400 kr
B 6 pensé, 6 isbegonia, 6 strandkrassing, 1 vinterdekoration 360 kr 1 800 kr
C 9 pensé, 9 isbegonia, 6 strandkrassing, 1 vinterdekoration 450 kr 2 250 kr
F 2 krukodlad narciss, 6 isbegonia, 4 silverek, 1 vinterdekoration 380 kr 1 900 kr
L 1 krukodlad narciss, 2 afrikansk marguerit, 2 ljung 230 kr 1 150 kr
M Trädgårdsmästarens val 375 kr 1 875 kr
R 6 pensé, 6 isbegonia, 2 ljung 275 kr 1 375 kr

Sista beställningsdatum för planteringspaket: 31 mars.

Planteringstider

Vårblommor planteras ut till första maj. Sommarblommor och fleråriga växter planteras ut till midsommar. Vinterdekorationer placeras ut till alla helgons dag.

Problem finns med rådjur och harar på vissa begravningsplatser och vi rekommenderar därför krukodlade narcisser som vårplantering.

Vårblommor
Växt Pris
Krukodlad narciss 45 kr/st.
Pensé 30 kr/st.

Sista beställningsdatum för vårblommor: 31 mars.

Sommarblommor
Växt Pris
Afrikansk marguerit 50 kr/st.
Fuchsia 50 kr/st.
Isbegonia 30 kr/st.
Lobelia 30 kr/st.
Margerit 50 kr/st.
Strandkrassing 30 kr/st.
Silverek 30 kr/st.
Tagetes 30 kr/st.

Sista beställningsdatum för sommarblommor: 30 april.

Fleråriga växter
Växt Blomningstid Höjd Pris
Alunrot juni–juli ca 30 cm 65 kr/st.
Astilbe juli–augusti ca 25 cm 65 kr/st.
Daggkåpa juni–augusti ca 40 cm 65 kr/st.
Funkia juli–augusti ca 40 cm 65 kr/st.
Kärleksört augusti–oktober ca 50 cm 65 kr/st.
Lavendel juli–augusti ca 40 cm 65 kr/st.
Näva juni–juli ca 30 cm 65 kr/st.
Rudbeckia juli–september ca 60 cm 65 kr/st.
Violviva april–maj ca 15 cm 65 kr/st.

Sista beställningsdatum för fleråriga växter: 30 april.

Vinterdekorationer
Dekoration Pris
Krans av ädelgran 120 kr/st.
Rosett av ädelgran 120 kr/st.
Ljung 50 kr/st.

Sista beställningsdatum för vinterdekorationer: 30 september.

Du väljer om du vill ha planteringsyta eller gräs på hela ytan. Om du har planteringsyta sköter du den. Kyrkogårdsförvaltningen klipper gräset på graven och putsat runt gravsten och gräskanter.

Gräsklippningsavtal
Tidsperiod Pris
En säsong 270 kr

 

Vill du teckna ett avtal för en period som sträcker sig längre än fem år kontaktar du kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst för att få mer information.

Beställ gravskötsel

Du kan beställa gravskötsel och plantering på webbplatsen Svenska gravar eller i e-tjänsten Hitta graven.

Trädgårdsmästaren kan ge planteringsråd

För specifika ärenden och planteringsråd, kontakta trädgårdsmästaren på din kyrkogård. Du når trädgårdsmästarna säkrast klockan 10.00–11.00.

Bromma kyrkogård

Telefon: 08-508 301 87
E-post: bromma.kyf@stockholm.se

Brännkyrka kyrkogård

Telefon: 08-508 301 54
E-post: brannkyrkavastberga.kyf@stockholm.se

Galärvarvskyrkogården

Telefon: 08-508 301 70
E-post: skotsel.norr.kyf@stockholm.se

Hässelby begravningsplats

Telefon: 08-508 301 80
E-post: rackstahasselby.kyf@stockholm.se

Norra begravningsplatsen

Telefon: 08-508 301 70
E-post: skotsel.norr.kyf@stockholm.se

Råcksta begravningsplats

Telefon: 08-508 301 80
E-post: rackstahasselby.kyf@stockholm.se

Sandsborgskyrkogården

Telefon: 08-508 301 96
E-post: skotsel.soder.kyf@stockholm.se

Skogskyrkogården

Telefon: 08-508 301 96
E-post: skotsel.soder.kyf@stockholm.se

Spånga kyrkogård

Telefon: 08-508 301 88
E-post: spanga.kyf@stockholm.se

Strandkyrkogården

Telefon: 08-508 301 96
E-post: skotsel.soder.kyf@stockholm.se

Västberga begravningsplats

Telefon: 08-508 301 54
E-post: brannkyrkavastberga.kyf@stockholm.se

Läs även

Uppdaterad