Två personer ställer gravlyktor i en minneslund.
Foto: Yanan Li

Gravskötsel

Stadens begravningsplatser är värdiga vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande, en vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tid till eftertanke.

En gravrättsinnehavare är den person som har ansvar för en grav. Det är ofta en anhörig till den avlidne. Kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna har delat ansvar för att sköta om begravningsplatsen.

Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts och hålls i ett ordnat och värdigt skick. Har du inte möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen.

Sköt om graven på egen hand

Väljer du att själv sköta om graven ska du klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Vi sätter en vit prick på skylten vid graven, om du sköter graven själv.

Gravskötsel erbjudanden från kyrkogårdsförvaltningen och privata aktörer

Kyrkogårdsförvaltningen vill uppmärksamma att privata företag skickar ut erbjudandefakturor till gravrättsinnehavare liknande de som kommer från Kyrkogårdsförvaltningen.

Förutsättningarna är olika på varje kyrkogård och beror bland annat på vädret. Vattnet ska i princip alltid vara påsläppt senast från och med sista söndagen i maj. Innan dess är det i regel vatten i karen och vid brandposterna. Vattnet är på till den 30 september.

Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna under tiden mellan den 1 oktober och den 31 mars. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel.

Det är, av arbetsmiljöskäl, inte är tillåtet att använda föremål av glas och lösa stenar som dekoration på planteringsytan.

Behöver du hjälp med gravstenen, om den lutar eller att texten behöver fyllas i, kontakta en gravvårdsfirma eller stenfirma. 

Få hjälp med att sköta om graven

För att underlätta skötseln av graven kan du teckna ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen. Med dessa avtal blir graven väl omskött, efter miljövänliga riktlinjer.

Broschyr: Gravskötsel (pdf, 2,9 MB, nytt fönster)

Ett gravskötselavtal innebär att kyrkogårdsförvaltningen garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick efter miljövänliga riktlinjer.

Förvaltningen

  • vårstädar under april månad, tar bort vinterdekorationer och putsar perenna växter
  • klipper gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka
  • kantskär planteringsytan samt fyller på ny jord under maj månad
  • rensar planteringsytan från ogräs 3–5 gånger under juni–september
  • höststädar under oktober månad och tar bort sommarväxter.

Komplettera ditt gravskötselavtal med växter från vårt sortiment.
Välj ett färdigt paket eller kombinera fritt från vårt utbud av ettåriga och fleråriga växter (perenner). Isbegonior och penséer odlas enligt KRAV:s principer.

För att du lättare ska kunna välja dina favoriter har vi angett blomningstid, höjder och ljuskravssymboler i vår broschyr om gravskötsel.

Planteringsavtal kan endast beställas som tillägg till gravskötselavtal.

Du kan teckna ett avtal som endast omfattar gräsklippning på graven. Du sköter planteringsytan och kyrkogårdsförvaltningen klipper gräset på graven och putsar runt gravsten och gräskanter.

Detta avtal kan inte kompletteras med planteringsavtal.

Vill du teckna ett avtal för en period som sträcker sig längre än fem år kontaktar du kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst för att få mer information.

Beställ gravskötsel

Du kan beställa gravskötsel och plantering på webbplatsen Svenska gravar eller i e-tjänsten Hitta graven.

Trädgårdsmästaren kan ge planteringsråd

För specifika ärenden och planteringsråd, kontakta trädgårdsmästaren på din kyrkogård. Du når trädgårdsmästarna säkrast klockan 10.00–11.00.

Bromma kyrkogård
Telefon:
08-508 301 87
E-post: bromma.kyf@stockholm.se

Brännkyrka kyrkogård
Telefon:
08-508 301 54
E-post: brannkyrkavastberga.kyf@stockholm.se

Galärvarvskyrkogården
Telefon:
 08-508 301 70
E-post: skotsel.norr.kyf@stockholm.se

Hässelby begravningsplats
Telefon: 08-508 301 80
E-post: rackstahasselby.kyf@stockholm.se

Norra begravningsplatsen
Telefon: 08-508 301 70
E-post: skotsel.norr.kyf@stockholm.se

Råcksta begravningsplats
Telefon: 08-508 301 80
E-post: rackstahasselby.kyf@stockholm.se

Sandsborgskyrkogården
Telefon: 08-508 301 96
E-post: skotsel.soder.kyf@stockholm.se

Skogskyrkogården
Telefon: 08-508 301 96
E-post: skotsel.soder.kyf@stockholm.se

Spånga kyrkogård
Telefon: 08-508 301 88
E-post: spanga.kyf@stockholm.se

Strandkyrkogården
Telefon: 08-508 301 96
E-post: skotsel.soder.kyf@stockholm.se

Västberga begravningsplats
Telefon: 08-508 301 54
E-post: brannkyrkavastberga.kyf@stockholm.se

Uppdaterad