Sköta grav

Stadens begravningsplatser är värdiga vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande, en vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tid till eftertanke.

En gravrättsinnehavare är den person som har ansvar för skötseln av graven. Det är ofta en anhörig till den avlidne. Kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna har delat ansvar för att sköta om begravningsplatsen.

Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts och hålls i ett ordnat och värdigt skick. Har du inte möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen.

Beställ via e-tjänsten Hittagraven

Från 1 januari 2023 går det beställa skötsel och plantering av blommor via Stockholms stads e-tjänst Hittagraven. Det går också bra att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Sköt om graven på egen hand

Väljer du att själv sköta om graven ska du klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Vi sätter en vit prick på skylten vid graven, om du sköter graven själv.

Förutsättningarna är olika på varje kyrkogård och beror bland annat på vädret. Vattnet ska i princip alltid vara påsläppt senast från och med sista söndagen i maj. Innan dess är det i regel vatten i karen och vid brandposterna. Vattnet är på till den 30 september.

Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna under tiden mellan den 1 oktober och den 31 mars. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel.

Det är, av arbetsmiljöskäl, inte är tillåtet att använda föremål av glas och lösa stenar som dekoration på planteringsytan.

Behöver du hjälp med gravstenen, om den lutar eller att texten behöver fyllas i, kontakta en gravvårdsfirma eller stenfirma. 

Läs även

Uppdaterad