Sköta grav

Du som är gravrättsinnehavare är ansvarig för gravplatsen och gravanordningen. Du kan beställa gravskötsel eller ta hand om graven själv.

Gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är ofta en anhörig till den avlidne och den person som har ansvar för skötseln av graven.

Delat ansvar

Kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren har delat ansvar för att sköta om begravningsplatsen.

Förvaltningen sköter de allmänna ytorna.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven hålls i ett ordnat och värdigt skick. Med ordnat och värdigt skick menas bland annat:

 • Hela gräsytan ska vara klippt.
 • Om det finns en planteringsyta ska den vara välskött.
 • Under april till oktober är det viktigt att graven tas om hand regelbundet.
 • Om det finns en gravanordning ska den vara säker. En gravsten måste vara säkrad så den inte riskera att falla.

Beställ gravskötsel eller ta hand om graven själv

Om du som är gravrättsinnehavare inte har möjlighet att sköta graven själv kan du beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen eller anlita en annan aktör.

Du väljer själv om du vill ha en planteringsyta eller låta gräset växa på hela graven. Om du planterar blommor är fleråriga blommor mer miljövänligt. Du får inte plantera träd eller vedartade växter.

Väljer du att själv sköta om graven ska du

 • klippa gräs
 • putsa gräskanter
 • hålla planteringsytan fri från ogräs.
 • På begravningsplatserna finns servicestationer där du kan hämta vatten till växterna. Vattnet sätts på när tjälen har gått ur marken och stängs av i början av oktober.

 • På vissa begravningsplatser kan det även finnas vatten tillgängligt andra delar av året.

 • Under oktober – mars får du smycka graven med ljuslyktor och ljus.

 • Du får inte placera lösa föremål, exempelvis stenar, som dekoration på planteringsytan.

Behöver du hjälp med gravstenen, exempelvis att den lutar eller att texten behöver fyllas i, kontaktar du en gravvårdsfirma eller stenfirma.

Erbjudande om skötsel och planteringar

Kyrkogårdsförvaltningen skickar hem erbjudande om skötsel och planteringar. Erbjudandet skickas till dig som är kund eller till dig som är ny gravrättsinnehavare.

Sommarblommorna kommer innan midsommar

Om du har beställt sommarblommor via kyrkogårdsförvaltningen levereras och planteras de före midsommar.

Året på begravningsplatsen

Vad händer under året på begravningsplatsen? När sätts vattnet på och av och när planteras vår- och sommarblommorna? Se vårt årshjul som visar vad som händer på begravningsplatserna under året.

Vattnet sätts på

Vi har satt på kranvattnet på Hässelby begravningsplats, Råcksta begravningsplats, Spånga kyrkogård, Brännkyrka kyrkogård, Norra begravningsplatsen, Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården, Strandkyrkogården och Västberga begravningsplats.

Vattnet på Galärvarvskyrkogården är ännu inte påslaget.

Frågor och svar

Ingenting. Kyrkogårdsförvaltningen sköter inte graven. Du ansvarar för att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick.

Nej, kontakta oss via e-post eller på telefon och ändra din beställning. Vi skickar ett nytt inbetalningskort.

E-post: gravratt.skotsel.kyf@stockholm.se
Telefon: 08-508 30 191

Du hittar OCR-numret längst ned till vänster på inbetalningskortet.

Det viktiga är att gravnumret stämmer. Kundnumret kan ändras.

Om du inte har fått erbjudandet om gravskötsel eller om du har tappat bort det kan du kontakta oss. Vi hjälper dig!

E-post: gravratt.skotsel.kyf@stockholm.se
Telefon: 08-508 30 191

Läs även

Uppdaterad