Aktuellt

Nyheter

november 2022

Många träd på stadens begravningsplatser har farit illa av den blöta och tunga snö som kom i november. Några träd har fallit, grenar har knäckts och toppar har brutits av.

Enstaka grenar och hela träd har fallit på stadens begravningsplatser de senaste dagarna. Orsaken är den blöta snön. Röjningsarbetet är i full gång.

Kyrkogårdsförvaltningen tar just nu emot samtal från personer som tror att förvaltningen har skickat ut erbjudande om gravskötsel. Utskicket kommer från en fristående aktör.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer 2023 att ändra utbudet av blommor som kan köpas för plantering på gravar.

september 2022

Under hösten ser kyrkogårdsförvaltningen över gravarna på stadens begravningsplatser. Om en grav ser ovårdad ut skickas brev till gravrättsinnehavaren som uppmanas att hålla graven i ett vårdat skick.