Aktuellt

Nyheter

Maj 2023

Tallarna på världsarvet Skogskyrkogården är en central del i gestaltningen. De flesta tallar är flera hundra år gamla. Över åren har olika föryngringsstrategier testats för att säkra att det finns ...

April 2023

I slutet av april börjar plantering av vårblommor, som narcisser och penséer. Det var ovanligt mycket snö i mars och kallt väder i april så förberedelserna kom igång senare än vanligt. ...

Januari 2023

Inom kort kommer kyrkogårdsförvaltningens erbjudande om skötsel av gravar.

November 2022

Många träd på stadens begravningsplatser har farit illa av den blöta och tunga snö som kom i november. Några träd har fallit, grenar har knäckts och toppar har brutits av.

Enstaka grenar och hela träd har fallit på stadens begravningsplatser de senaste dagarna. Orsaken är den blöta snön. Röjningsarbetet är i full gång.

Kyrkogårdsförvaltningen tar just nu emot samtal från personer som tror att förvaltningen har skickat ut erbjudande om gravskötsel. Utskicket kommer från en fristående aktör.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer 2023 att ändra utbudet av blommor som kan köpas för plantering på gravar.