Illustration av en person som sitter bredvid en gravsten och planterar blommor vid graven.
Illustration: Li Rosén

Snart kommer erbjudande om skötsel och planteringar för 2024

Publicerad:

Uppdaterad:

I slutet av januari och början på februari kommer kyrkogårdsförvaltningens erbjudande om skötsel och planteringar. Erbjudandet skickas till tidigare kunder och till nya gravrättsinnehavare.

På utskicket med inbetalningskortet framgår vad kyrkogårdsförvaltningen erbjuder till respektive grav.

Är du nöjd med det förvaltningen erbjuder?

Då betalar du enligt inbetalningskortet.

Vill du ändra eller lägga till något?

Gå in på e-tjänsten Hittagraven och gör en ny beställning av gravskötsel och eventuella planteringar.

Du behöver ha ett gravskötselavtal för att kunna beställa planteringar. Ett gräsklippningsavtal kan inte kombineras med planteringar.

När du gjort din beställning får du ett nytt inbetalningskort cirka 14 dagar senare. Betala det inbetalningskortet istället.

Du kan också kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att ändra beställningen. Kundtjänst nås via e-post eller telefon.

E-post: kundtjanst.kyf@stockholm.se
Telefon: 08-508 301 91

Telefontid måndag–fredag klockan 09.00–12.00 och måndag, tisdag och torsdag klockan 13.00–15.00.

Vill du inte ha kyrkogårdsförvaltningens erbjudande utan vill sköta graven själv?

Låt bli att betala erbjudandefakturan. Kyrkogårdsförvaltningen skickar ingen påminnelse.

Hittagraven (hittagraven.stockholm.se)