Tillgänglighet för webbplatsen begravning.stockholm

Stockholms stad står bakom webbplatsen begravning.stockholm. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen begravning.stockholm är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn

Vissa dokument har följande brister:

  • Dokument saknar en titel som beskriver dess ämne eller syfte. WCAG 10.2.4.2 (A).
  • Innehållsbärande bilder saknar textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget. WCAG 10.1.1.1 (A).
  • Dokument använder inte taggat format eller använder taggar på ett felaktigt sätt. WCAG 10.1.3.1 (A).
  • Innehåll kommer inte i en meningsfull ordning. WCAG 10.1.3.2 (A).
  • Det maskinläsbara namnet på en komponent i ifyllningsbara fält är inte samma som den synliga texten för komponenten. WCAG 10.2.5.3 (A).
  • Vissa kryssrutor i ifyllningsbara fält saknar maskinläsbart namn. WCAG 10.4.1.2 (A).

Vi arbetar kontinuerligt för att presentera så mycket innehåll som möjligt på webbsidor i stället för i dokument.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning. Granskningen gjordes den 5 december 2018.

Vi gör kontinuerligt en självskattning (intern testning) med hjälp av vår webbleverantör.

Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2022.

Uppdaterad