Kremering

Kremering innebär att den avlidne bränns till aska. Askan läggs i en urna för att sedan gravsättas. I Stockholm kremeras nio av tio avlidna.

En kremering ska enligt begravningslagen ske senast 30 dagar efter dödsfallet. Kistan med den avlidne kremeras vanligtvis två till tre dagar efter begravningsceremonin, men om dödsboet önskar kan kremeringen ske före.

Det förekommer också kremering utan att begravningsceremoni har genomförts eller kommer att genomföras.

Plats för kremering

Kremeringen sker på en av Stockholms stads krematorier: Råcksta krematorium i Vällingby eller Skogskyrkogårdens nya krematorium i Enskede.

Kontakta krematoriet om du som anhörig vill delta vid kremeringen av en närstående. Begravningsbyrån kan hjälpa till med kontakten.

Hämta ut en urna efter kremeringen

Efter kremering förvaras urnan på krematoriet. Ska gravsättning ske på kyrkogård eller begravningsplats i Stockholms kommun eller på Norra begravningsplatsen i Solna, ordnar kyrkogårdsförvaltningen transporten av urnan till gravplatsen.

Ska urnan transporteras till annan kyrkogård eller begravningsplats i länet, eller till en annan plats behöver du anlita en begravningsbyrå som ansvarar för transporten.

Låt din begravningsbyrå kontakta krematoriet i god tid innan urnan ska hämtas ut. Då kan vår personal förbereda utlämningen av urnan. Ta med legitimation.

Metaller återvinns efter kremeringen

Efter kremering återstår, förutom askan, olika typer av metallskrot. Det kan till exempel vara beslag från kistan, proteser samt bitar av ädelmetaller (guld, silver eller platina) som måste hanteras på respektfullt vis.

Stockholm har ett avtal med en nederländsk firma om att återvinna metaller efter kremering. Den ersättning som återvinningen ger går till Allmänna arvsfonden i Sverige.

Riktlinjer för hur kremeringsarbetet ska gå till

Verksamheten vid ett krematorium ska präglas av värdighet och respekt för den avlidne och anhöriga. Branschorganisationen Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har tagit fram riktlinjer för personalens arbete.

Läs även

Uppdaterad