Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården. Foto: Susanne Hallmann

Begravningsceremoni

En begravningsceremoni är ett sätt att hedra den avlidnes minne. Den kan utformas på många olika sätt, där musik och minnestal är vanliga inslag.

Ceremonier kan utformas enligt Svenska kyrkans ordning eller vara av annan religiös karaktär. En borgerlig begravning är helt eller delvis utan religiösa inslag. Du kan utforma den helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. 

Religiös eller borgerlig begravningsceremoni

Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning. Ceremonin kan hållas i någon av Stockholms stads kapell eller i någon av Svenska kyrkans kyrkor.

Vill du att ceremonin ska hållas i en kyrka, kontakta aktuell församling för att diskutera olika möjligheter kring valet av präst, ceremonins upplägg med mera.

En borgerlig ceremoni är helt eller delvis utan religiösa inslag. Du kan genomföra en borgerlig ceremoni i något av Stockholms stads kapell. Kapellens inredning är neutral och kan ställas i ordning utan religiösa symboler.

Dödsboet ordnar och bekostar officiant och övriga kostnader i samband med ceremonin. De flesta begravningsbyråer kan rekommendera lämpliga officianter. Du kan också välja en egen officiant.

Du kan genomföra en begravning enligt annan religiös ordning i något av Stockholms stads kapell eller i någon av trossamfundets lokaler. Kontakta respektive trossamfund, för information och för att diskutera olika möjligheter.

Samfund, sammanslutningar eller föreningar som den avlidne tillhört kan ofta hjälpa till med information kring olika typer av begravningar.

En begravningsceremoni kan avslutas i ceremonilokalen eller under gravsättningen vid gravplatsen.

Boka kapell för begravningsceremoni

På stadens begravningsplatser finns tretton kapell. Kapellen kan bokas för begravningsceremonier och är tillgängliga för alla, oberoende av religion eller tradition. För den som vid sitt dödsfall var folkbokförd i Sverige är det avgiftsfritt att använda kapellen.

En kapellvärd finns med i samband med ceremonin i kapellet. Kapellvärdens funktion är begränsad. Du ordnar själv en officiant (den som leder ceremonin).

Musik i stadens kapell

Begravningsbyrån kan hjälpa dig att boka organist eller annan musik.

Du kan välja egen musik vid ceremonin och du kan också få hjälp av begravningsbyrån. I många av kapellen finns cd-spelare eller möjlighet att använda lokalens ljudanläggning (via MP3-kabel). Dessa kan användas kostnadsfritt.

Boka kyrka för begravningsceremoni

Om du önskar hålla ceremonin i en kyrka, kontakta respektive församling för att boka tid.

Ceremonier och gravsättningsformer

Gravsättning betyder att sätta ned en kista eller urna i en grav. Det kan även vara att sätta in urna i urnmur eller kolumbarium (rum för gravurnor), sprida eller gräva ned aska i minneslund och spridning av aska på annan plats, till exempel till havs. Gravsättningen sker ofta vid ett annat tillfälle än själva ceremonin.

Du behöver boka tid för gravsättning hos kyrkogårdsförvaltningen och lämna in ett Kremerings- och gravsättningsintyg från Skattemyndigheten i god tid före gravsättning.

Beställning av ceremoni, kremering och gravsättning 2024 (pdf)

En ceremoni med kistbegravning kan avslutas ute vid gravplatsen eller i ceremonilokalen. Om den avslutas vid gravplatsen sker gravsättningen som en del av begravningsceremonin, i närvaro av de anhöriga. Om den avslutas i lokalen lämnar de anhöriga över gravsättningen till kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättningen sker då vid ett senare tillfälle.

Bokar du begravningsceremoni med efterföljande kistsänkning måste du kontakta kyrkogårdsförvaltningen, för att säkerställa att det går att öppna en kistgrav den tilltänkta dagen.

Ny eller befintlig grav

Kontrollera om det finns plats i en befintlig grav som sedan tidigare finns i familjen eller om det ska utses en ny gravplats. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Om en befintlig grav ska användas, måste den som är gravrättsinnehavare lämna sitt medgivande. Gravrättsinnehavare är den som är registrerad som innehavare hos kyrkogårdsförvaltningen.

Först hålls en begravningsceremoni med kista och därefter följer en kremation. Vid detta alternativ ska du ordna med transport av den avlidne från bårhus eller sjukhus till kyrkogårdsförvaltningens lokaler, där kistan förvaras fram till ceremonin.

Efter begravningsceremonin ordnar du med transport av kistan till krematoriet för kremering.

Vid en ceremoni med urna har kremationen ägt rum före ceremonin. Det är du som ordnar transport av kistan till krematoriet för kremering. Du kan anlita en begravningsbyrå för transporten.

När det är dags för begravningsceremoni behöver du anlita en begravningsbyrå som ansvarar för transport av urnan till kyrkan, kapellet eller platsen där ceremonin ska hållas. 

Om ceremonin hålls på en begravningsplats kan urnan gravsättas direkt efter.

Om urnan ska gravsättas senare transporterar begravningsbyrån tillbaka urnan till krematoriet där den förvaras fram till gravsättningen.

Gravsättning av aska kan ske i

  • urngravplats
  • kolumbarium (rum för gravurnor)
  • askgravplats
  • askgravlund
  • urnnisch
  • minneslund.

Askan kan också spridas i havet eller i fjällvärlden, men då krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Gravsättning i minneslund

Anhöriga får inte delta vid gravsättning av aska i minneslund men ska godkänna gravsättningen till kyrkogårdsförvaltningen.  Kyrkogårdsförvaltningen utför gravsättning i minneslund vid utvalda tillfällen under värdiga former. Gravsättning i minneslund sker inte under vinterhalvåret.

Kyrkogårdsförvaltningen skickar ett minneslundsintyg till de anhöriga när gravsättningen är klar. Det kan ta några dagar innan intyget når fram. Det går också att se om gravsättningen är gjord redan innan intyget kommit genom att söka i vår gravbok i e-tjänsten Hitta graven.

Gravsättning i askgravplats eller askgravlund

Vid gravsättning i askgravplats eller askgravlund kan anhöriga delta. Boka tid hos kyrkogårdsförvaltningen för mer information om vad som gäller på respektive plats och vad som behöver göras inför gravsättningen. 

Gravsättning på annan plats

Har du fått tillstånd från länsstyrelsen att gravsätta askan på annan plats så sköter du gravsättningen själv. Ta med tillståndet när du hämtar askan från krematoriet.

Efter kremation förvaras urnan på något av våra två krematorier: Råcksta krematorium i Vällingby eller Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Enskede.

Ska gravsättningen ske på kyrkogård eller begravningsplats i Stockholms kommun eller på Norra begravningsplatsen i Solna ordnar kyrkogårdsförvaltningen transporten av urnan till gravplatsen.

Ska urnan transporteras till annan kyrkogård eller begravningsplats i länet, eller till en annan plats i landet, får du själv ordna transport. Du kan också ta hjälp av din begravningsbyrå.

Kontakta krematoriet

Kontakta krematoriet eller låt din begravningsbyrå kontakta krematoriet i god tid innan urnan ska hämtas ut. Då kan vår personal förbereda utlämningen av urnan. Ta med legitimation.

Krematoriet har vanligtvis öppet klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.00 på vardagar.

Råcksta krematorium

Telefon: 08-508 300 76

Nya krematoriet, Skogskyrkogården

Telefon: 08-508 301 48

Läs även

Uppdaterad