Sandsborgskyrkogården. Foto: Susanne Hallmann.

Sandsborgskyrkogården

Sockenvägen 479

Sandsborgskyrkogården har drygt 8 000 gravar och en yta på cirka 12 hektar. På kyrkogården finns ett kapell.

Fakta

Typ av service
Begravningsplatser och kyrkogårdar
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

På Sandsborgskyrkogården sker gravsättning genom nedsättning av kistor och urnor vid individuella (enskilda) kist- eller urngravplatser. Dessutom finns sedan hösten 2014 en askgravlund. Möjligheten att sprida askan med hjälp av vatten är unik.

Kapell

På kyrkogården finns ett kapell, Sandsborgs kapell.

Sandsborgs kapell

Historik

Södra begravningsplatsen tillkom efter att Katarina och Maria församlingar i slutet av 1800-talet skrivit en begäran till överståthållarämbetet om att staden behövde fler begravningsplatser. Begravningsplatsen bytte namn till Sandsborgskyrkogården i samband med att Skogskyrkogården togs i bruk. Kyrkogården invigdes 1895.

Stadens byggnadskontor ansvarade för begravningsplatsens utformning. Som helhet ger anläggningen intryck av stabilitet, rofylldhet och värdighet. Det lilla formatet gör Sandsborgskyrkogården familjär och intim.

Hitta hit

Uppdaterad