En begravningsplats på hösten där flera av gravarna är smyckade med rosa ljung.

Råcksta begravningsplats

Silversmedsgränd

Visa på karta

Råcksta begravningsplats har cirka 30 000 gravar och en yta på 17 hektar. På begravningsplatsen finns två kapell.Fakta

Typ av service
Begravningsplatser och kyrkogårdar
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

På Råcksta begravningsplats sker gravsättning genom:

  • nedsättning av kistor och urnor vid individuella (enskilda) kist- eller urngravplatser
  • gravsättning i minneslund.

För närvarande finns tyvärr inga kistgravar men ett nytt gravkvarter för kistgravar ska vara klart under 2024.

Råcksta begravningsplats med kapell och krematorium anlades i början av 1960-talet. Stockholms västra förorter växte och antalet kremeringar ökade. Kyrkogårdsnämnden utlyste en arkitekttävling för att få medverkan från framstående skaparkrafter.

Bakom det vinnande förslaget, skapat av trädgårdsarkitekt Gunnar Martinsson och arkitekt Klas Fåhraeus, stod mottot ”Var dag”. Anläggningen har eftersträvat att bevara och knyta an till det ursprungliga landskapet med dess spel mellan mörka skogklädda bergspartier och öppna ljusa ängsområden.

Ansträngningarna att anpassa det nytillkomna med det befintliga har gjort begravningsplatsen mjukt naturfylld och inbjudande.

Kapell

Kapellkomplexet innehåller två begravningskapell med krematorium i souterrängläge: Liljans kapell och Rosens kapell.

Liljans kapell

Rosens kapell

Historik

Begravningsplatsen är ursprungligen endast avsedd för urngravar, totalt omkring 30 000. Sedan början av 1970-talet finns också en minneslund. År 2005 tillkom ett område för totalt cirka 700 kistgravar.

Hitta hit

Uppdaterad