En minnesplats full av blombuketter. Runt platsen finns gräs och grönskande lövträd.

Brännkyrka kyrkogård

Götalandsvägen 191

Brännkyrka kyrkogård har knappt 2 000 gravar och en yta på cirka 1,5 hektar.

Fakta

Typ av service
Begravningsplatser och kyrkogårdar
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

På Brännkyrka kyrkogård sker gravsättning genom

  • nedsättning av kistor och urnor vid individuella (enskilda) kist- eller urngravplatser
  • gravsättning i minneslund.

Individuell gravplats på Brännkyrka kyrkogård är endast för personer som vid sin död var folkbokförda i Stockholm. Tillgången på urngravar är mycket begränsad. Kistgravar finns tyvärr inte att tillgå.

Kyrkogården ägs och förvaltas av Stockholms kyrkogårdsförvaltning medan Brännkyrka kyrka tillhör församlingen.

För information om Brännkyrka kyrka, kontakta Brännkyrka församling, telefon 08-447 11 00.

Historik

Brännkyrka kyrkogård och kyrkan har båda ett medeltida ursprung. Det något egenartade namnet ”Brännkyrka” har sockenskrivaren Daniel Tilas förklarat på följande sätt: ”Kyrckan har i forne tider hetat Öhrtuva men sedermera blifvit omkallad till Brännkyrcka, och säges däraf at hon ofta brunnit, ty hon kallades Brännkyrcka innan andra och tredje branden existerade. Kansie snarare deraf, at hon efter första branden stod länge obyggd och man då ej annars nämnt henne än den brända Kyrckan ...”

Årstafrun (Märta Helena Reenstierna 1759–1841) ägnade kyrkan och kyrkogården stort intresse. Hon planterade den trädkrans som finns än i dag. Minneslunden anlades 1983 efter arkitekt Göran Bergquists ritningar, strax norr om kyrkan men utanför kyrkogårdens område. Kyrkogården har behållit sin karaktär som en småskalig, inbjudande och traditionsrik anläggning nära en storstad.

Hitta hit

Uppdaterad