Gravskötselerbjudanden från kyrkogårdsförvaltningen och privata aktörer

Kyrkogårdsförvaltningen har fått reda på att privata aktörer skickar ut gravskötselerbjudanden som liknar de som kommer från förvaltningen.

De privata skötselerbjudandena som har skickats ut erbjuder tjänster som stentvätt, gravskötsel och rätning av gravsten med mera, alltså likadana tjänster som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder. Kyrkogårdsförvaltningen vill därför uppmärksamma dig som är gravrättsinnehavare på att de skötselerbjudanden som kommer från förvaltningen till skillnad från de som kommer från privata aktörer alltid har Stockholms stads logotyp och att det i stadens erbjudande inte medföljer något betalningskrav.

Årliga besiktningar av gravstenar

Varje år genomför kyrkogårdsförvaltningen besiktningar av gravstenar på de begravningsplatser som finns i staden. Om det under besiktningen framkommer att en gravsten behöver åtgärdas skickar förvaltningen ut information angående detta till dig som står som gravrättsinnehavare. Med denna information medföljer det inte någon faktura. Du som gravrättsinnehavare får sedan bestämma vilket företag du anlitar för att åtgärda det som behöver göras.

Uppdaterad