Gravskötsel erbjudanden från kyrkogårdsförvaltningen och privata aktörer

Kyrkogårdsförvaltningen har fått reda på att privata aktörer skickar ut gravskötselerbjudanden som liknar de som kommer från förvaltningen.

De privata skötselerbjudandena som har skickats ut erbjuder tjänster som stentvätt, gravskötsel och rätning av gravsten med mera, likadana tjänster som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder. Kyrkogårdsförvaltningen vill därför uppmärksamma dig som är gravrättsinnehavare på att de skötselerbjudanden som kommer från förvaltningen tillskillnad från de som kommer från privata aktörer alltid har Stockholm stads logga och att de i dem inte medföljer något betalningskrav.

Årliga besiktningar av gravstenar

Varje år genomför kyrkogårdsförvaltningen besiktningar av gravstenar på de begravningsplatser som finns i staden. Om det under besiktningen framkommer att en gravsten behöver åtgärdas kommer förvaltningen skicka ut information angående detta till dig som står som gravrättsinnehavare, med denna information kommer ingen faktura medfölja. Du som står som innehavare av graven kommer sedan få ta beslut om att anlita ett företag som du anser vara lämpligt för att fixa de åtgärder som behövs göras.

Uppdaterad