Bromma kyrka. Foto: Lennart Johansson

Begravningsplatser och kyrkogårdar

I Stockholm kan du välja gravplats på någon av stadens elva allmänna begravningsplatser.

Begravningsplatserna förvaltas av antingen kyrkogårdsförvaltningen eller av Svenska kyrkans församlingar.

På Svenska kyrkans begravningsplatser finns det ofta vissa villkor, till exempel att den avlidne ska ha bott i församlingen ett visst antal år. Medlemskap i Svenska kyrkan är inte ett krav.

På äldre anläggningar är tillgången till gravplatser begränsad. På begravningsplatser med nyanlagda kvarter finns större valfrihet när det gäller läge och storlek på gravsten.

I Stockholms stad finns det elva allmänna begravningsplatser och tretton begravningskapell.

Uppdaterad