Bromma kyrka. Foto: Lennart Johansson

Begravningsplatser och kyrkogårdar

I Stockholm kan du välja gravplats på någon av stadens elva allmänna begravningsplatser.

På äldre anläggningar är tillgången till gravplatser begränsad. På begravningsplatser med nyanlagda kvarter finns större valfrihet när det gäller läge och storlek på gravsten.

I Stockholms stad finns det elva allmänna begravningsplatser och tretton begravningskapell.

Uppdaterad