Coronaviruset: Så påverkas begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten i Stockholm kan påverkas av situationen kring det nya coronaviruset. Det handlar bland annat om en person som avlidit haft covid-19.

Stockholms stad följer noggrant expertmyndigheternas rekommendationer och myndigheternas beslut om den pågående pandemin.

För att på bästa sätt möta påfrestningar i situationen kan vi behöva prioritera om i begravningsverksamheten och använda personal där de behövs mest. Det kan märkas genom att vi eventuellt måste nedprioritera skötseln av gravplatserna för att prioritera annat.

Vänta inte med begravning

Personer vars anhöriga som avlider under coronakrisen, uppmanas att inte vänta med att hålla begravning. Man kan då hålla begravningen i en liten krets, för att ha en minnesceremoni med flera gäster vid ett senare tillfälle. Uppmaningen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Begränsat antal gäster

För närvarande får maximalt 20 personer delta vid en begravningsceremoni. Antal gäster har begränsats för att minska smittspridningen av coronaviruset.

De som arbetar med ceremonin, som präst eller officiant, organist och representant för begravningsbyrån, räknas inte in i de 20 personerna.

Boka besök för att ansöka om gravplats

Ska du ansöka om gravplats, boka tid för besök, via mejl eller telefon. Vi tar inte emot besök som inte är bokade, på våra kontor på begravningsplatserna.

Ansöker du om upplåtelse av gravplats sker besöket utomhus på plats. Alla handlingar skickas hem till dig.

Frågor och svar

Har den avlidne haft covid-19 hanteras kroppen enligt särskilda regler. Det finns då ingen risk för att smittan förs vidare. Jordbegravning kan genomföras på sedvanligt sätt. 

Har den avlidne haft covid-19 hanteras kroppen enligt särskilda regler. Det finns då ingen risk för att smittan förs vidare. Begravningsceremonin kan genomföras på sedvanligt sätt.

Tänk på att antalet gäster vid ceremonin är begränsat. Det är tillåtet att vara maximalt 20 personer som närvarar vid en begravningsceremoni. Det beslutade regeringen den 20 november, för att förhindra smittspridning av coronaviruset.

Beslutet gäller antal personer totalt, alltså både gäster och personal.

Deltagarna vid ceremonin måste självklart följa Folkhälsomyndighetens råd, för att inte riskera eventuell smittspridning bland begravningsgästerna. Personer som har feber, hosta, snuva eller ont i halsen ska stanna hemma.

Nej, tills vidare tillåts inte öppen kista.

Nej, kroppen måste inte kremeras före gravsättning. Har den avlidne haft covid-19 hanteras kroppen enligt särskilda regler. Det finns då ingen risk för att smittan förs vidare.

Nej, tills vidare har vi inte visning av avlidna i stadens lokaler. 

Enligt begravningslagen ska begravning eller kremering av den avlidne ske inom en månad efter dödsfallet. Finns det särskilda skäl kan Skatteverket ge anstånd (uppskov). Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Gravsättning av aska efter den avlidne ska enligt begravningslagen ske inom ett år efter dödsfallet. Kyrkogårdsförvaltningen kan ge anstånd (uppskov) om det finns särskilda skäl.

Kyrkogårdsförvaltningen ger i dagsläget generellt anstånd med tre månader om anhöriga lämnar in en begäran.

Uppdaterad