En gren som har fallit på Norra begravningsplatsen i Solna.

Tung snö drar med sig träd och grenar

Publicerad:

Uppdaterad:

Enstaka grenar och hela träd har fallit på stadens begravningsplatser de senaste dagarna. Orsaken är den blöta snön. Röjningsarbetet är i full gång.

– Vi röjer både snö och träd i dessa dagar, säger Pär Westin, avdelningschef för begravning och service på kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad.

När tung, blöt snö lägger sig på trädens grenar kan enstaka grenar och hela träd riskera att rasa. Framförallt är det tallar som har svårt för tung snö.

– Tallar har täta barr där snön lätt samlas. Är snön rejält blöt riskerar grenarna att brytas av. Var försiktig i närheten av träd när det är så mycket snö på grenarna, säger Per Stjernberg, arborist på kyrkogårdsförvaltningen.

Ett träd på Norra begravningsplatsen i Solna som knäckts av den tunga snön.

Spärrar av på vissa ställen

Förvaltningens medarbetare fokuserar på snöröjningen och på att ta bort träd och grenar där det är framkomligt och säkert. Vissa träd kommer hanteras senare när snön har smält.

– Om vi bedömer att det finns risk för att träd eller grenar rasar spärrar vi av vissa områden, för besökarnas och våra medarbetares säkerhet, säger Pär Westin.