I januari kommer stadens erbjudande om skötsel av gravar

Publicerad:

Uppdaterad:

Kyrkogårdsförvaltningen tar just nu emot samtal från personer som tror att förvaltningen har skickat ut erbjudande om gravskötsel. Utskicket kommer från en fristående aktör.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att en grav hålls i vårdat och värdigt skick. Gravrättsinnehavaren kan själv sköta graven eller köpa tjänsten från kyrkogårdsförvaltningen eller andra aktörer.

Stadens erbjudande 

– Erbjudandet från oss kommuniceras i januari. Där framgår tydligt att det är Stockholms stad som är avsändare och S:t Eriksloggan finns med, säger Karin Wikström, avdelningschef för bokning och gravrätt på Kyrkogårdsförvaltningen.

Utskick från fristående aktör

– De som ringer tror att erbjudanden kommer från oss och vissa undrar om det är en ny underleverantör som vi har anlitat. Det är det inte. Utskicket kommer från en fristående aktör som också erbjuder skötsel av gravar och planteringar, säger Karin Wikström.

Stockholms stad har drygt 100 000 aktiva gravar där det finns en gravrättsinnehavare som är ansvarig för graven. Av dem har cirka 70 000 anlitat kyrkogårdsförvaltningen för skötseln av graven.